పంచలింగాలు....

Panchalingas...shivalingams

panchlingams

Panchalingas ....

God appears to the devotees in the form of gender. Scholars say that those who visit that gender will get all the wealth. The key panchalingas in it. The Prudhvilingam, Akashalingam, Jalalingam, Tejolingam and Vayulingam are called Panchabhutalingam.

1) Prudhvilingam:
 This is Mattilingam. Is in Kanchi. Ekambareshwara is called Swami. This lingam was established by Goddess Parvati. The mother's name here is Kamakshidevi. It is one of the octaves.

2) akashlingam:
 It is located in the Chidambaram Kshetra in Tamil Nadu. The celestial vision is mysterious. The sky looks as empty. There is no gender vision. Hence the name Chidambaram Mystery. Only Natarajaswami and Sivakama Sundari Ammavars are present in this shrine.

3) Jalalingam:
 It is called a water lingam as there is always a stream of water under this lingam. It is located in the Jambukeshwara Temple near Tiruchirappalli in Tamil Nadu. The name of this Swami is Jambukeshwar. Mother's name is Akilandeshwari. The place is named after Lord Shiva as Jambukeshwara as Lord Parameswara performed penance under the Jambuka tree for the prevention of Brahmahatya sins.

4) Tejolingam:
 Tejolingam is located in the Thiruvannamalai Temple in Arunachal Pradesh, Tamil Nadu. On the summit of Arunachal, one of the volcanoes erupted and Lord Shiva took the form of Tejolinga. His name is Arunachaleshwar. Mother's name is Arunachaleshwari.

5) Vayulingam:
 Vayulingam is the lingam of the Sri Kalahastiswaraswamy Temple near Tirupati, Andhra Pradesh. His name is Kalahastisvara. Mother's name is Gnanaprasunamba. A field of salvation for spiders, snakes and elephants. These are known as the Panchabhutalingas.

 

Pancha Bhoota Lingas - Manifestation of 5 elements of nature

Pancha Bhoota Stalam Temples | Hindu deities, Shri hanuman, Shiva linga

Telugu Translation

పంచలింగాలు....

పరమేశ్వరుడు లింగరూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తాడు. ఆ లింగరూపాన్ని దర్శించుకునే వారికి సకలసంపదలు చేకూరుతాయని పండితులు అంటున్నారు. అందులో కీలకమైన పంచలింగాలు. పృథ్విలింగం, ఆకాశలింగం, జలలింగం, తేజోలింగం, వాయులింగములను పంచభూతలింగాలు అంటారు.

1 )  పృథ్విలింగం:
 ఇది మట్టిలింగం. కంచిలోఉంది. ఏకాంబరేశ్వర స్వామి అంటారు. పార్వతీదేవిచే ఈ లింగం ప్రతిష్టించబడినది. ఇక్కడున్న అమ్మవారి పేరు కామాక్షీదేవి. అష్టాదశ పీఠాలలో ఇది ఒకటి.

2 )  ఆకాశలింగం:
 ఇది తమిళనాడులోని చిదంబర క్షేత్రంలో ఉన్నది. ఆకాశలింగ దర్శనం రహస్యమైనది. ఆకాశంవలే శూన్యంగా కనిపిస్తుంది. లింగ దర్శనముండదు. అందువల్లనే చిదంబర రహస్యం అనే పేరు వచ్చినది. ఈ క్షేత్రంలో నటరాజస్వామి, శివకామ సుందరి అమ్మవార్లు మాత్రమే ఉంటారు.

3 ) జలలింగం:
 ఈ లింగం క్రింద ఎప్పుడూ నీటి ఊట ఉండటం వలన దీనిని జలలింగం అంటారు. ఇది తమిళనాడులోని తిరుచురాపల్లికి సమీపంలో జంబుకేశ్వర క్షేత్రంలో ఉంటుంది. ఈ స్వామి పేరు జంబుకేశ్వరుడు. అమ్మవారి పేరు అఖిలాండేశ్వరి. బ్రహ్మహత్యా పాతక నివారణకోసం పరమేశ్వరుడు జంబూక వృక్షం క్రింద తపస్సు చేసినందుకే ఇక్కడి శివునికి జంబుకేశ్వరుడని పేరువచ్చెను.

4 ) తేజోలింగం:
 తమిళనాడులోని అరుణాచలంలో తిరువన్నామలై క్షేత్రంలో తేజోలింగం ఉన్నది. అరుణాచల శిఖరాగ్రంపై అగ్నిశిఖ ఒకటి ఆవిర్భవించి తేజోలింగ రూపమయ్యాడు శివుడు. ఈయన పేరే అరుణాచలేశ్వరుడు. అమ్మవారి పేరు అరుణాచలేశ్వరి.

5 ) వాయులింగం:
 ఆంధ్రప్రదేశ్ తిరుపతికి దగ్గరలోని శ్రీ కాళహస్తీశ్వరస్వామి ఆలయంలోని లింగమే వాయులింగం. ఈయన పేరు కాళహస్తీశ్వరుడు. అమ్మవారి పేరు ఙ్ఞానప్రసూనాంబ. సాలెపురుగు, పాము, ఏనుగులకు మోక్షము ప్రసాదించిన క్షేత్రం. ఇవే పంచభూతలింగాలుగా ప్రసిద్ధి చెందినవి.
 


Comment As:

Comment (0)